به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری:
معاون میراث فرهنگی این اداره کل از اهدای شیر سنگی تاریخی متعلق به دوران قاجاریه خبر داد واظهار داشت :این اثر تاریخی توسط ورثه مرحوم عیدی عالی ور فرزند سلطان به این اداره کل جهت استفاده در موزه مشروطه واقع در مجموعه تاریخی فرهنگی جونقان اهدا گردید.
مصطفی هادیپور با بیان اینکه شیر سنگی  در بختیاری به تنهائی نماد شجاعت، غیرتمندی و بی باکی و زورمندی نیست ، بلکه  با تکیه بر پیشینه غنی ایرانیان و اقرار به شیعه علی(ع) آن شیر خدا و شیر بیشه ایمان و پهلوان همه دورانها بودن گفت: حفظ وحراست از آثار تاریخی یکی از مهمترین وظایف این اداره کل وهمکاری مردم را دراین راستا می طلبد.